Ønsker dere å starte opp en dramagruppe?
Ønsker dere å jobbe fram mot et dramainnslag i gudstjenesten?
Jeg kan tilby:
 
• Dramakurs
Emner vi er innom:
- ulike trygghetsøvelser
- teatersport
- dramateknikker
- arbeid med Bibeltekster eller andre tema etter ønske
Varighet: 4 - 16 skoletimer over en helg eller flere kvelder
Antall deltakere: 8 - 20
 
Kurset retter seg mot nybegynnere
 
• Dramainstruktør
Instruktørarbeid i forbindelse med oppsetning av forestillinger
 
 
 
 
 
mobil • 470 22 434                e-post • post@kreativformidling.no                org.nr. • 883 766 822