mobil • 470 22 434                e-post • post@kreativformidling.no                org.nr. • 883 766 822
 
Et inspirasjonskurs for de som deltar i gudstjenester og andre sammenhenger med å lese høyt fra Bibelen. Gjennom undervisning og ulike øvelser skapes en plattform for å kunne formidle Bibeltekster på en levende måte, ikke som skuespillere men som naturlig gode formidlere.
 
• Tekstleserkurs
Emner vi er innom:
- å leve seg inn i en tekst
- utenatlæring
- kunstneriske virkemidler
- tekstens sammenheng med det øvrige i gudstjenesten
- praktiske spørsmål
Varighet: 3 - 6 skoletimer
Antall deltakere: 6 - 18. Et lavt antall innebærer større rom for individuell tilbakemelding.
 
“Nyttig og inspirerende kurs for tekstlesere. Anbefales!”
Øystein Bjørdal, domprost Molde Domkirke
 
Tekstlesningen ble løftet opp. Kurslederen veiledet oss og fikk ordene til å leve!”
Synnøve Ilebekk Johansen, diakon Asker menighet
 
Det Norske Bibelselskap har ved flere anledninger benyttet Birgitte Elin Bjørnstad som kursholder.
Hun er inspirerende og levende i sin form og har stor faglig dyktighet.
Hun har et spesielt engasjement for å formidle Bibelens tekst og budskap til dagens mennesker.
Vi kan gi henne våre beste anbefalinger.”
Dag K. Smemo, bibelmisjonsleder, Det Norske Bibelselskap